Mgr. Lucie Kernerová

Mgr. Lucie Kernerová

Klatovská třída 340/25
301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
IČ: 01321935

Informace o kanceláři Mgr. Lucie Kernerová

Notář Plzeň

 

Mgr. Lucie Kernerová poskytuje notářské služby - převody nemovitostí, služby notářské úschovy, poradenství a úkony v oblasti obchodního práva (právo obchodních společností), sepis závětí, vydědění a pořízení pro případ smrti, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, zástavní smlouvy a služby spojené s Rejstříkem zástav, osvědčování dějů a stavů věci, sepisování exekučních titulů, ověřování podpisů a listin a služby v pozůstalostním řízení (dědické řizení).

 

Sepisování notářských zápisů o právních úkonech

  • kupní smlouvy
  • darovací smlouvy
  • zástavní smlouvy
  • dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví
  • dohody o zúžení nebo rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů
  • závěti, listiny o vydědění
  • jiné smlouvy, dohody nebo jednostranné právní úkony

S kým můžete přijít do kontaktu?

Mgr. Lucie Kernerová

Klatovská třída 340/25

301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Telefon: +420 377 225 717

Email: lkernerova.notar@nkcr.cz

Kde nás najdete?